atd arquitectura ite lleida
inicicontacte

Arquitectura Tècnica i Direcció d'Obres SLP és una empresa de serveis d’arquitectura formada per arquitectes tècnics amb contrastada experiència en l’àmbit de l’edificació.

Entre els nombrosos serveis que oferim hi destaquen l’elaboració de projectes, direcció d’obres, rehabilitacions, reformes, estudis i plans de seguretat, taxacions immobiliàries, cèdules d’habitabilitat, informes ITE,  i tot tipus de tasques relacionades amb l’arquitectura.

 

ARQUITECTURA TÈCNICA I DIRECCIÓ D’OBRES S.L.P.
C/ Llorenç Agusti Claveria, 105
Edifici Entrevies, 1º 3ª
25191 - Lleida
Tel. 973 184 153 
mail: atd@atdarquitectura.cat | atd@iteedificislleida.cat

 
Design Studio 2.0 | Design WebDesignStudio